مهرریزان شماره ۱۸۴-خرید ویلچر،هزینه کاردرمانی و گفتار درمانی، پرداخت اجاره منزل

موضوع: خرید ویلچر , هزینه کاردرمانی و گفتار درمانی یک کودک فلج مغزی ، پرداخت اجاره معوقه خانواده نیازمندش


مورخ: ۹۹/۸/۱۷


شرح مددجویی:

“امیرمحمد”، پسربچه‌ای دوازده ساله اهل بیرجند که از بدو تولد با مشکل فلج مغزی یا cp روبروست .خانواده شش نفره او چهار سال است برای کارهای درمانی پسرشان به تهران آمده ودر یک زیرزمین چهل متری در خیابان مختاری به قیمت پنج میلیون ودیعه ماهی یک میلیون تومان به سختی زندگی میکنند و متاسفانه مدت پنج ماه است قادر به پرداخت اجاره نشده اند و صاحبخانه آنهارا تا اخرماه ملزم به تخلیه منزل کرده است.

پدرو مادر امیرمحمد با دستفروشی درآمد اندکی کسب میکنند .مادرهمراه این بچه معصوم به خیابان رفته و لیف وجوراب و…می فروشد.

امیرمحمد کوچک باید تا بهمن ماه عمل پیوند ناف انجام دهد وتا آن زمان باید هفته ای سه جلسه تحت کاردرمانی وگفتاردرمانی قرار گیردکه هزینه هرجلسه هفتاد هزارتومان یعنی حدودا هفته ای چهارصد هزار تومان هزینه درمان اوست.

این فرشته کوچک نیاز به یک ویلچر مخصوص کودکان CF دارد که قیمتش حدود پنج میلیون تومان می‌باشد.

لازم به ذکر هست این خانواده دختری عقد کرده دارند که مدت زیادی است بعلت نداشتن جهیزیه به خانه بخت نرفته و خانواده داماد نسبت به این موضوع معترض شده اند!

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته مبلغ چهارده میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان جمع آوری گردید که ازاین رقم یک ویلچر cp برای امیرمحمد به قیمت شش میلیون وپانصد هزار تومان خریداری شد .مبلغ پنج میلیون بابت پنج ماه اجاره معوقه به صاحبخانه پرداخت گردید و مابقی مبلغ جهت چهل جلسه کارپرمانی و گفتار درمانی امیرمحمد درنظر گرفته شد!

شایان ذکر است جهیزیه دختر عقد کرده این خانواده توسط خیرین محترم «صندوق ذخیره رضوی» تقبل گردید واین هفته تحویل ایشان می گردد.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با همدلی و همراهی هرهفته درکنار ما هستید تا با یاری هم گره ای از کار یک خانواده نیازمند گشوده و جوانه شادی وامید را در دل آنها بنشانیم!

 مهرریزان شب  ۱۸۴
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای محمد تدبیر (مرحومه هما مظفریان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای محمد تدبیر (بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم حوریه نصراللهی کیا ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۶ آقای مهدی اولادی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم سودابه علوی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم اباذری ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۲ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم کلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حسین نصراللهی کیا . پدر مرحوم ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای حسین نصراللهی کیا . مادر عزیز ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای حسن ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۹ خانم زهرا سادات هاشمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای ولی زاده به نیت آقای  امید ۱۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای علی رضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای حمید رضا انصاری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم میترا نیمافر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم میترا نیمافر به نیت پدر مرحومشان محمدتقی نیمافر ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای  ولی زاده به نیت آقای حمید رضا ۱۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۸ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ سیمین نوح نژاد به یاد همسر مرحومشان اقای یونس تبریزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای عطا پیربنه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای  دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم اشرف خیر خواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای حامد نصراللهی کیا (بی نام) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ Hn ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم نگین شایسته ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ H P ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم منیژه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای امیرحسین کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
آقای امیر علیدوستی (به یاد پدر و مادر مرحوم) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
آقای بهین حدادی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
تعداد ۵۸۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۴۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰