مهرریزان شماره ۱۷۹

موضوع:کمک به خرید سمعک برای جوانی ناشنوا که نان آور مادر بیمار و خواهر کوچکش می باشد.


مورخ:۹۹/۰۷۱۰


شرح مددجویی:

محمدرضا پسری ۲۵ ساله وناشنوا در روستای پیرسرا اطراف فومن با مادر فلج وخواهر کوچکترش درخانه ای روستایی که سقف آن پوسیده وبا شروع بارندگی‌های گیلان آب به داخل خانه سرازیر میشود ، به سختی روزگار میگذرانند. پدر از کودکی خانواده را رها کرده و مادر با خیاطی خرج فرزندان را می‌داده ولی متاسفانه سه سال پیش در اثر فشار زندگی دچار سکته مغزی شده ونیمه راست بدن کاملا فلج شده و حتی کنترل ادرار ندارد. هزینه داروهای او درماه حداقل پانصد هزار تومان می‌باشد.

محمدرضا با کارگری و آرماتوربندی خرج خانواده را میدهد ولی چندین ماه است که سمعک او خراب و قادر به خرید نمیباشد بدین جهت متاسفانه از کاراخراج و کسی کاری به او نمی‌دهد .این جوان به خاطر فشار روانی تاکنون سه بار تصمیم به خودکشی با قرص برنج گرفته است که با کمک دوستان نجات یافته است.

💢درمهرریزان امشب تصمیم داریم به پاسداشت هفته جهانی یاری به ناشنوایان، دین خود را هرچند اندک به همنوعان ناشنوا ادا نموده و به لطف خداوند و برکت وجود شما یاران همیشه همراه، هزینه خرید یک جفت سمعک برای این جوان ناشنوا و تعمیر سقف پوسیده منزل ، جمعا به مبلغ پانزده میلیون تومان را تقبل نماییم.💢

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته مبلغ نه میلیون وهفتصد هزارتومان جمع آوری شد که مبلغ ده میلیون تومان جهت خرید یک جفت سمعک برای پسر جوان ناشنوا واریزگردید !

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که درهفته حمایت از ناشنوایان، با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا به لطف خداوند جوانه شادی وامید را در دل این جوان ناشنوا که نان آور مادر بیمارش هم می‌باشد ، بنشانیم!

 مهرریزان شب  ۱۷۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم مرحومه هما مظفریان ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ بینام(آقای تدبیر) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ بی نام ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم حوریه نصرالهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۷ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۱ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای حسین نصرالهی کیا(پدر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای حسین نصرالهی کیا(مرحومه مریم نصرالهی ) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم عزتی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم مژکان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم آذین ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم فریبا احمدی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ بی نام (نذر پیروزی تیم پرسپولیس) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم سیمین نوح نژاد به یاد همسر مرحومشان یونس تبریزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای مجید کرلو ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم مهتاب معصومی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم میترا نیمافر ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای علیدوستی(پدر و مادرگرامی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم راحله علیدوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای عزتی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم سارا اباذری ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۳۹۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۹۶,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰