مهرریزان شماره ۱۷۵

موضوع: پرداخت هزینه پیوند سلول‌های بنیادی در نخاع یک دختربچه چهار ساله مبتلا به سرطان که در اثر جراحی و شیمی درمانی فلج شده است


مورخ:۹۹/۰۶/۱۵


شرح مددجویی:

خانواده ج ساکن قم در یک خانه محقر استیجاری به مبلغ دوازده میلیون ماهی سیصدوسی هزارتومان به سختی زندگی میکنند پدر خانواده کارگر روزمزد ساختمانی است .
آنها پس از چند سال صاحب دختر زیبایی میشوند که هم اکنون چهارساله است ولی متاسفانه از دوسالگی توموری بدخیم در مهره های پایین کمریش تشخیص داده شده و تحت عمل جراحی، تومور خارج شده و پس از بیست جلسه شیمی درمانی و هفتاد جلسه رادیوتراپی متاسفانه اعصاب حرکتی اطراف آن در نخاع آسیب دیده واین دختر کوچولو حس را در هردو پایش از دست میدهد و همچنین دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع میشود.
پزشکان او مرکز سلولهای بنیادی بنام پرنیا را در شهر مشهد به والدین او معرفی میکنند که یک روش بسیار جدید و پیشرفته پیوند سلول‌های بنیادی را در اعصاب آسیب دیده نخاعی انجام میدهند که با توجه به سن کم وقدرت بازسازی سلولها به احتمال زیاد اعصاب ترمیم شده و حس پاها برمیگردد که البته در صورت پاسخ به درمان به احتمال زیاد یک دوره دیگر هم باید این پیوند انجام پذیرد.هزینه دوره اول مبلغ دوازده میلیون تومان است که در وجه موسسه باید پرداخت گردد تا اورا در نوبت پیوند قرار دهند.

💢درمهرریزان امشب تصمیم داریم به لطف ومدد حضرت حق ویاری و همدلی شما یاوران گرامی هزینه پیوند سلول‌های بنیادی در نخاع این فرشته کوچولو را به مبلغ دوازده میلیون تومان تقبل نماییم تا انشاالله حس پاهایش برگردد و بتواتد سبکباروشاد مانند کودکان دیگر بدود و پس از سالها تحمل درد ورنج ازته دل بخندد و به آینده ای روشن امیدوارگردد.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته مبلغ سیزده میلیون و سیصد هزارتومان جمع آوری شد که مبلغ دوازده میلیون برای موسسه پرنیا درمشهد جهت نوبت دهی پیوند سلول‌های بنیادی و مابقی مبلغ جهت هزینه رفت و برگشت به مشهد و دارو و… واریز گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا به لطف خداوند توانایی راه رفتن را به این فرشته کوچولو هدیه دهیم.

شماره ۱۷۵
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم عزتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای محمد تدبیر(خانم مظفریان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای محمد تدبیر(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف بغدادی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای حسین نصرالهی کیا(مادر عزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم آدین ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای علی دوستی(پدر و مادر مرحوم) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم مریم ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حامد نصراللهی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای مجید کرلو ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم اشرف خیرخواه ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای حمید نصرالله ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ مرحوم ابراهیم نصرالله ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ بی نام ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم پروانه شهیدی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ آقای سمل زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم یاسمن ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای حسن ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای سلطانی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۹ آقای شایا ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم سیمین نوح نژاد(به یاد همسر مرحومشان یونس تبریزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای  بهمن سلطانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای بهمن سلطانی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۸ شادی روح مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم مرجان استاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم سارا اباذری ۲۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
تعداد ۵۲۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰