مساعدت دوم به بیمارستان اختر جهت انجام پروژه خرید دستگاه ام.آر.آی

🍃مهرت سازنده است🍃

بیمارستان اختر یکی از مراکز فوق تخصصی و تک تخصصی ارتوپدی با ۱۲۰ تخت فعال به مراجعه کنندگان ارائه خدمت می نماید و بسیاری از بیماران این مرکز از شهرستان ها و مناطق محروم مراجعه می نمایند که با توجه به نوع ارائه خدمات و به منظور تشخیص درمان بیماری نیازمند انجام ام.آر.آی می باشند. لذا در این خصوص بیماران ناگریز می بایست از مراکز دیگر پذیرش اخذ کنند.جابه جایی بیماران ارتوپدی و صف انتظار طولانی خود از مشکلات عدیده می باشد.

به همین دلیل بنیاد خیریه نیکوکاران مفید دست در دست یاوران خود چندی پیش به جهت انجام پروژه خرید دستگاه ام.آر.آی بیمارستان اختر را مساعدت نمود.
بار دیگر بیمارستان به جهت پیش برد پروژه اعلام نیاز نمود که به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و یاوران همیشگیش کمک هزینه ای دیگر به بیمارستان اختر اهدا گردید.