مساعدت خانمی ۳۰ ساله در انجام پروسه عمل پیوند کلیه

🍃زیباست تا برای هم، در کنار هم باشیم🍃

درمهرریزان ۱۶۴ همراه هدیه، دختری ۳۰ ساله شدیم که مدت پنج سال بود کلیه هایش را ازدست داده و با انجام سه بار دیالیز در هفته با درد و رنج فراوان روزگار میگذرانید. او در کودکی پدرش را ازدست داده و همسرش هم به علت بیماریش او را رها نموده بود. هدیه همراه مادر و برادر کوچکش در یک منزل پنجاه متری در منطقه سرآسیاب ملارد با مستمری اندک کمیته امداد و یارانه سختی زندگی میکنند.
ایشان جهت پیوند کلیه در لیست انتظار بود که بعد از مدتی نوبت پیوندش رسید اما قبل از پیوند باید چکاپ کامل پزشکی شامل آنژیوگرافی قلب،سونوگرافی و آزمایشات کامل و…انجام میداد که به همت شما عزیزان هزینه های مربوط به آزمایشات ایشان پرداخت گردید و پیوند با موفقیت انجام شد.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید 🌹