مساعدت بیمارستان اختر جهت انجام پروژه خرید دستگاهMRI

🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆؛

🍃 از مهرت لبخندی میبخشیم🍃

🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆؛

بیمارستان اختر یکی از مراکز فوق تخصصی و تک تخصصی ارتوپدی با ۱۲۰ تخت فعال به مراجعه کنندگان ارائه خدمت می نماید و بسیاری از بیماران این مرکز از شهرستان ها و مناطق محروم مراجعه می نمایند که با توجه به نوع ارائه خدمات و به منظور تشخیص درمان بیماری نیازمند انجام MRl می باشند.

لذا در این خصوص بیماران ناگریز می بایست از مراکز دیگر پذیرش اخذ کنند.
جابه جایی بیماران ارتوپدی و صف انتظار طولانی خود از مشکلات عدیده است.
به همین دلیل بنیاد خیریه نیکوکاران مفید دست در دست یاوران خود در انجام پروژه خرید دستگاه MRI بیمارستان اختر را مساعدت نمود.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید 🌹