خرید و استقرار ‌‌دستگاه ام.آر.آی در بیمارستان اختر با همکاری بنیاد خیریه نیکوکاران مفید

خرید و استقرار ‌‌دستگاه ام.آر.آی در بیمارستان اختر با همکاری بنیاد خیریه نیکوکاران مفید

بیمارستان اختر یکی از مراکز فوق تخصصی و تک تخصصی ارتوپدی با ۱۲۰ تخت فعال به مراجعه کنندگان ارائه خدمت می نماید و بسیاری از بیماران این مرکز از شهرستان ها و مناطق محروم مراجعه می نمایند که با توجه به نوع ارائه خدمات و به منظور تشخیص درمان بیماری نیازمند انجام ام.آر.آی می باشند. لذا در این خصوص بیماران ناگریز می بایست از مراکز دیگر پذیرش اخذ کنند.

به جهت تسریع و سهولت روند درمان بنیاد خیریه نیکوکاران مفید دست در دست یاوران خود برای انجام پروژه خرید دستگاه ام.آر.آی طی دو‌ مرحله بیمارستان اختر را مساعدت نمود.
به شکرانه خداوند دستگاه به بیمارستان رسید و در محل مستقر گردید.

از ریاست محترم بیمارستان جناب دکتر قریشی و مدیر محترم بیمارستان جناب اقای اخوان که با همت و پشتکار خود این پروژه را به ثمر رساندند کمال تشکر را داریم.