خانه بهداشت مرحوم حاج حسن نصراللهی

نام پروژه: خانه بهداشت مرحوم حاج حسن نصراللهی
بانی خیر: آقای حسین نصراللهی کیا
مکان: خراسان شمالی _ شهرستان جاجرم_ روستای امیرآباد
متراژ: ۸۰ متر