خانه بهداشت فتح الله- خراسان شمالی

نام پروژه: خانه بهداشت فتح الله
بانی خیر: سرکار خانم مریم شیرزاد
مکان: خراسان شمالی_ شهرستان مانه و سملقان_روستای فتح الله
متراژ: ۸۰متر