تهیه و توزیع ۲۰۰ کیلوگرم گوشت جهت خانواده های نابینا و کم بینای کاشان به مناسبت عید قربان

?????????؛

? بی محبت مگذران عمر عزیز خویش را
در بهاران عندلیب و در خزان پروانه باش?

?????????؛

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید به مناسبت عید قربان ۲۰۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی را به جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان اهدا نمود.گوشت اهدایی توسط جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان بین خانواده هایی که شرایط معیشتی آنها مورد بررسی قرار گرفته است، بسته بندی و توزیع گردید.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید ?