اهدای کمک هزینه تهیه فریزر شش درب به جامعه نابینایان کاشان توسط بنیاد خیریه نیکوکاران مفید

🍃زندگی؛ فرصتی است برای مهربانی🍃

جامعه نابینایان کاشان نسبت به تهیه یک دستگاه فریزر شش درب برای نگهداری مواد غذایی اعلام نیاز نمودند که به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و شما همراهان گرامی تهیه گردید‌‌.

دعای خیر پشت و پناه‌تان باد