اهدای کمک‌هزینه خرید و عمل پروتز پا برای هموطن عزیز اهل کاشان

🍃زندگی؛ فرصتی است برای مهربانی🍃

با معرفی یکی از اعضای محترم کم‌بینا از سوی جامعه نابینایان کاشان به بنیاد خیریه مفید جهت همکاری در مراحل خرید و انجام عمل پروتز پا فرد مذکور، موفق شدیم با حمایت شما نیکوکاران، این مهم را به انجام برسانیم.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید🌹