اهدای تجهیزات تحصیلی به مدارس شهرستان الیگودرز/ لرستان

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید به کمک بانیان خود، برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در چند مدرسه روستایی واقع در الیگودرز، کیف و بسته کامل نوشت‌افزار، تهیه و جهت توزیع، به استان لرستان ارسال نمود.
این دانش‌آموزان به دلیل تحصیل در مناطق کمتر برخوردار و عدم دسترسی به امکانات برنامه های آنلاین آموزش و پرورش، ناگزیر به حضور در مدارس بصورت فیزیکی هستند. هستند.

باشد که با این هدیه کوچک، شادی و امید در مدرسه رونق بگیرد و با کمک شما، همچنان قدم‌های بلندتری برای فرزندان ایران برداریم.